Skip links

Sipilä Säätiö

Minna-Maaria Juha Sipilä säätiö (jäljempänä Sipilä säätiö) on vuonna 1998 perustettu hyväntekeväisyyssäätiö.

Sipilä säätiö tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Tätä työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Lue lisää säätiöstä »Ajankohtaiset asiat »
Alas

Mikä on Sipilä säätiö?

Minna-Maaria Juha Sipilä säätiö (jäljempänä Sipilä säätiö) on vuonna 1998 perustettu hyväntekeväisyyssäätiö.

Sipilä säätiö tukee mm. syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä ja perheitä kotimaassa ja ulkomailla. Tätä työtä tehdään kotimaassa pääasiassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön ja kunnallisen talous- ja velkaneuvonnan kanssa.

Sipilä säätiö tekee myös eri yhteistyötahojen kanssa kristillistä lähetys- ja opetustyötä, kehitysyhteistyötä sekä humanitaarista auttamistyötä.

Kaikki Sipilä säätiöön tulevat hakemukset ja tiedustelut käsitellään luottamuksellisesti. Niissä ilmenevät asiat ovat salassapitovelvollisuuden alaisia.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä.

Jo useana vuonna peräkkäin vuosittain jaettavat avustukset ovat jakautuneet seuraavasti:

  • 2/3 työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi kotimaassa yhteistyössä kirkon diakoniatyön sekä talous- ja velkaneuvonnan kanssa.
  • 1/3 kristillinen lähetys- ja opetustyö sekä humanitaarinen työ kotimaassa ja ulkomailla yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.
  • Perustettu vuonna 1998.
  • Sipilä säätiön kotipaikka on Kempele.
  • Kaikki säätiössä tehtävä työ, niin operatiivinen kuin hallituksen työskentelykin, on vapaaehtoistyötä.
  • Säätiössä ei makseta palkkoja eikä säätiön hallituksen jäsenille makseta palkkioita.
  • Säätiö voi sääntöjensä perusteella ottaa vastaan lahjoituksia.
  • Useana vuonna peräkkäin vuosittain jaettavat avustukset ovat jakautuneet työhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi kotimaassa, kristilliseen lähetys- ja opetustyöhön kotimaassa ja ulkomailla, sekä humanitaariseen työhön kotimaassa ja ulkomailla.